Opnå store driftsbesparelser

Det er ikke nogen hemmelighed, at der i dag kan opnås store besparelser på udgifterne til vand, strøm, gas/olie, kemikalier, afgifter og vedligehold. Det er i dag ikke nok “kun” at beskytte en kedel og køleinstallation optimalt; det skal samtidig være til det lavest mulige forbrug af ovenstående, altså den bedste beskyttelse til den laveste samlede udgift for virksomheden.

Mange virksomheder ved i dag ikke hvordan deres kølevand og kedelvandskvalitet egentlig er. Dette skyldes ofte, at kemikalieleverandøren ikke afsætter tid til oplæring og uddannelse af driftsfolkene, som passer anlæggene. Det resulterer i, at driftsfolkene ikke opdager evt. problemer og fejl før skaden er sket! Vi ser desværre mange sager, hvor kemikalieleverandøren kun er synlig i salgsfasen og hvor den løbende ressourcebesparende rådgivning og tilpasning bliver “glemt”. Her er det, at virksomheden står tilbage med regningen.
Kemi-tech har mulighed for præcist at beregne på virksomhedens nuværende forbrugsmængder/data og efterfølgende levere en detaljeret rapport, indeholdende evt. forbedringer og besparelser.

Vi er ikke den eneste på markedet, der leverer disse ydelser, men vi sætter en ære i, at levere løsningen bedst og billigst. Det vil sige, at du, som kunde hos Kemi-tech, trygt kan regne med den til alle tider mest optimale løsning som du ikke kan finde billigere andre steder.

Erfaringsmæssigt finder vi besparelser på helt op til 60 % i forhold til den aktuelle driftsudgift, samtidig med en forbedring af driften og beskyttelsen.

cost_saving_img

Spar på driften

Hvis ikke tingene kører optimalt koster det virksomheden penge hver time/dag/år. I nedenstående diagrammer ses hvor store mulighederne for besparelser kan være.

Afdræningsprocent (%) i forhold til spædevand ved forskellige opkoncentreringer.
Her ses spædevandsbesparelsen i %, ved ændring af opkoncentreringen.

Et eksempel

I et kølesystem med et nuværende vandforbrug på ca. 10.000 m3/årligt (ca. 500 kW kontinuerlig køleeffekt), ved en opkoncentreringfaktor på 3 i gennemsnit i løbet af året, ser vandfordelingen således ud = fordampning: 6.678 m3 og afdræning: 3.332 m3. Hvis opkoncentreringsfaktoren f.eks. øges fra 3 til 5 i kølevandet (hvis forbehandling og kemikalierne tillader det), så reduceres afdræningsmængden ift. tidligere med 50% (til kloak) og det samlede spædevandsforbrug reduceres med ca. 17%.

Ydermere kan doseringen af beskyttelseskemikalier reduceres med op til 40-50%. Herefter ser fordelingen således ud = spædevandsforbrug: 8.348 m3, fordampning: 6.678 m3, afdræning: 1.670 m3.

Og det er kun de direkte omkostninger vi her snakker om. Herefter kan der evt. regnes på besparelser til saltforbrug til blødgøringsanlæg, vandudgiften ind og ud- + afgifter, miljøsituation, mindre slitage og service på blødgøringsanlæg, ventiler osv.

Besparelser på:

+50.000 DKK/pr år

Som ovenstående viser, er det meget vigtigt, at du som kunde altid får leveret en grundig rådgivning, samt at din leverandør løbende og stabilt hjælper dig fremadrettet. Det bliver hurtigt til store beløb der kan spares. Kontakt os og hør nærmere.

Dampkedler

Det samme store besparelsespotentiale gør sig gældende for dampkedler. Her er det områderne: bundblæsning, afiltning, blødgøring /omvendt osmoseanlæg, vaner/rutiner, kemikalietyper/udgifter, belægninger, beskyttelse af damp/kondensatnet mv., der nøje bliver analyseret og som efterfølgende bliver genstand for store besparelser.

Vil du høre mere?

Er du interesseret i at høre mere om hvordan Kemi-tech kan hjælpe dig med vandbehandlingsløsninger? Klik på knappen nedenfor, for at se vores kontaktdetaljer.

KONTAKT OS