Introduktion

Udarbejdelse af plan for opbevaring af vigtige personoplysninger i henhold til ny lov om persondatapolitik.
For at kunne levere produkter og konsulentbistand til vores kunder er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle.
Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Telefon +45 31 50 05 00
e-mail info@kemi-tech.eu

Dataansvarlig

Kemi-tech ApS, Mosetoften 14 – 8722 Hedensted (CVR-nummer 25659309)

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som enten det pågældende firma eller den pågældende kontakt, har udleveret til os. Eksempelvis i forbindelse med et afgivet tilbud eller et salg.
Disse personoplysninger behandler vi, for at kunne leve op til vores forpligtelser overfor de enkelte kunder i forbindelse med salg af div. produkter.
Samt vores forpligtigelser i forbindelse med indgået drift/serviceaftaler.
Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne forsyne den pågældende kunde med kemikalier samt rådgivning i forbindelse med et servicebesøg.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

• Navn, adresse, telefon, e-mail
• CVR- nummer, (kundenummer)
• Forbrugsdata der kan henføres til et anlæg

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af personoplysninger af den pågældende kunde eller kontakt har de adskillige rettigheder:

• Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler personoplysninger (oplysningspligt).
• Retten til at få indsigt i hvilke personoplysninger vi opbevarer.
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
• Retten til at få de pågældende personoplysninger slettet.
• Retten til at gøre indsigelse mod at de pågældende personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
• Retten til at flytte de pågældende personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.
Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).
Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, medmindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter de pågældende personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.
Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Kemi-tech’s organisation. Undtagelsen er i disse tilfælde:

• Med dit samtykke
Vi videregiver personlige oplysninger til en anden virksomhed eller kontakt, organisationer eller enkeltpersoner uden for kemi-tech’s organisation, hvis vi har den enkeltes samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

• Til ekstern databehandling
Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftaler.

• Af juridiske årsager
Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Kemi-tech organisation, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
– Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
– Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
– Registrere, forhindre eller på anden måde beskyttes mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
– Holde Kemi-tech fri fra skade, vores kunder eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte Kemi-tech og vores kunder mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt på Kemi-tech:

• Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
• Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
• Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
• Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
• Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Kemi-tech´s vegne.
• Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
• Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
• Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Kemi-tech.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Hvis vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke den pågældendes rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden deres udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives i denne plan.

Revisionshistorik

VersionNoteDatoRedigeret af
V0.9Første udkast til skabelon16/08/18Pia Henriette Olsen
V0.10Redigeret skabelon25/11/20Maria Jepsen
V0.11Redigeret skabelon11/02/21Maria Jepsen