Lukkede kølevandssystemer

Optimal beskyttelse af lukkede kølevandssystemer adskiller sig væsentligt fra åbne kølesystemer med fordampning. Dog er problemstillingerne mange af de samme.

Vi råder også over forskellige teknologier vedrørende vandbehandlingsprogrammer til lukkede systemer.

Åbne kølevandssystemer

Cooling-Water-img2

Køletårne og kondensator systemer kan let blive belastet af korrosion, belægninger, slam, bakterieproblemer og biofilm hvilket bl.a. skyldes:

 • Højt indhold af aggressivt opløst ilt/CO2 i råvand, blødgjort vand mv.
 • Opkoncentrering af mineraler, der fælder ud og danner belægninger.
 • Galvanisk tæring på grund af uensartede metaller i systemet.
 • Tilførsel af forurenende stoffer via luftindtaget øger risikoen for slam og bakterier.
 • Underbelægningskorrosion forårsaget af slam/belægning/biofilm forureninger.
 • Optimale temperaturbetingelser for bakterier, svampe, alger og legionella.

Forebyggelse

Korrosion i køletårne/kondensatorsystemers indre overflader, cirkulationspumper og vekslere vil med tiden føre til høje omkostninger i form af driftsforstyrrelser, øget vedligeholdelse, tab af produktion og bekostelig udskiftning af udstyr.

Korrosion
Næste >

Vand indeholder forskellige mængder af mineraler og salte (kalcium, magnesium, silikater, sulfater). På grund af opkoncentrering og derved øget koncentration af disse mineraler, vil de sluttelig overstige deres opløselighedspunkt og producere belægninger. Dannelse af belægning resulterer i et tab af afkøling = større slid på kompressorer og pumper og blæsere. Samtidig øges omkostningerne betragtelig til primært elforbruget til disse.

Ydermere dannes der grundlag for underbelægningskorrosion.

Belægningsdannelse
Næste >

Det recirkulerende vand kan blive forurenet med en lang række materialer f.eks. fra den omkringliggende luft, der indeholder partikler af støv og forskellige former for snavs. Dette skaber tilgroning/slam på de indvendige overflader, der igen fører til underbelægnings-korrosion og et tab af afkøling = øget omkostning og ringere effektivitet.

Da anlægget samtidig indeholder tempereret vand, og er åbne over for sollys vil der hurtigt dannes et mikromiljø af forskellige livsformer og næringsstofskilder. Køletårne tilbyder ofte et særdeles godt miljø overfor svampe, bakterier og alger. Ligeledes her vil der samtidig under biofilmen/belægningen forefindes underbelægnings-korrosion.

Køletårne giver også gode betingelser for de sygdomsfremkaldende bakterier som Legionella pneumophila. Smittekilden til Legionærsyge er luftbårne vanddråber (aerosoler) og kan forårsage en dødelig form for lungebetændelse.

Kemi-tech har designet (all organic) vandbehandlingsprogrammer som effektivt forhindrer korrosion, belægninger og bakterielle problemer. Dette gør det muligt for vore kunder at køre ved en højere opkoncentrering af kølevandet, sammenlignet med ubehandlede og konkurrerende løsninger. Derved mindskes kemikalieforbrug, vandforbrug, driftsudgifter og udledning.

Produktet Cooling-water 202 gør det muligt i 9 ud af 10 applikationer helt at undgå miljøbelastende biocid dosering. Dette er unikt i branchen med kun et produkt til en optimal kølevandsbehandling, og sikrer dig som kunde en optimal, miljøvenlig og økonomisk fordel.

Vi er af den opfattelse, at syredosering til beskyttelse mod belægninger i et kølesystem, hører fortiden til og er forbundet med en for stor risiko for korrosion. Derfor finder du ikke den type produkter hos Kemi-tech.

Fouling
Næste >

Vores produkt

Blue Line - Åbne kølevandssystemer

Vi tilbyder:

Produkterne er designet til optimal beskyttelse af alle åbne og semilukkede kølesystemer.

 • All organic produktprogram.
 • Markedets laveste doseringsmængde.
 • Lagerførende af alle produkttyper, dag til dag levering.

Lad os gennemgå dit anlæg – helt uforpligtende.

Masser af fordele

 • Højkoncentrerede produkter baseret på unik polymerteknologi.
 • Nyeste gennemtestet teknologi.
 • Nedsætter behovet for biocid.
 • Fjerner allerede eksisterende belægninger.
 • Stabilt overfor oxidationsmidler.
 • Målbare komponenter.
 • Optimal miljøsituation, mulighed for P+N fri drift.
 • Konkurrencedygtige priser.

Vores produkt

Yellow Line - Lukkede systemer -5 til +180

Vi tilbyder:

Produkterne er designet til optimal beskyttelse af lukkede systemer.

 • Et produktkoncept fra -5 til + 40o – doseringsmængde = 1 kg/1000 liter systemvolume.
 • Et produktkoncept fra +40 til 180o – doseringsmængde = 0,5-1 kg/1000 liter systemvolume
 • Lagerførende af alle produkttyper, dag til dag levering.

Lad os gennemgå dit anlæg – helt uforpligtende.

Masser af fordele

 • Højkoncentrerede produkter.
 • Nyeste teknologi.
 • Målbare komponenter.
 • Også beskyttelse til glykolsystemer.
 • Optimal miljøsituation.
 • Konkurrencedygtige priser.

Vil du høre mere?

Er du interesseret i at høre mere om hvordan Kemi-tech kan hjælpe dig med vandbehandlingsløsninger? Klik på knappen nedenfor, for at se vores kontaktdetaljer.

KONTAKT OS