En omkostningseffektiv, stabil og pålidelig samarbejdspartner inden for vandbehandlingsløsninger

Hos Kemi-tech har vi længe set behovet på markedet for en stabil samarbejdspartner inden for vandbehandlingsløsninger med de laveste priser på højteknologiske og miljøvenlige specialkemikalier. Derudover hjælper vi vore kunder med at optimere driften af deres: dampkedler, kølesystemer og fjernvarmeanlæg, hvilket ofte resulterer i væsentlige besparelser som 100% tilfalder vore kunder. Vi hjælper dig med at optimere driften i dit kedelanlæg, kølesystem, fjernvarmeværk og meget mere, så du kan spare penge. Læs meget mere om hvilke områder vi arbejder med i denne sektion. Scroll ned for at se alle områderne og klik på hvert område for at læse mere.
Kedelvand

Kemi-tech tilbyder kun miljøvenlige kedelbeskyttelsesprogrammer. Disse omfatter højteknologiske polymerer, effektive iltbindere og slam-dispergeringsmidler. Det giver slammet mulighed for at forlade kedlen ved de regelmæssige bundblæsningsintervaller.

Kølevand

Kemi-tech har designet (all organic) vandbehandlingsprogrammer som effektivt forhindrer korrosion, belægninger og bakterielle problemer. Dette gør det muligt for vore kunder at køre ved en højere opkoncentrering af kølevandet, sammenlignet med ubehandlede og konkurrerende løsninger. Derved mindskes kemikalieforbrug, vandforbrug, driftsudgifter og udledning.

Bakterier & Biofilm

Kemi-tech kan tilbyde dig online overvågning af biofilm og andre belægninger via anerkendt udstyr fra en af vores leverandører. Ligeledes er der mulighed for biocid-dosering via online måleudstyr, som sikrer et fast overskud af biocid 24 timer i døgnet (uden mulighed for bakterieresistens).

Fjernvarme

Optimal beskyttelse af et fjernvarmesystem adskiller sig ikke væsentligt fra beskyttelsen indenfor mange andre områder. Dog ligger fokus primært på målbare og adskilte komponenter, med respekt for de risikoforhold, der er for bakterier og slam i systemet. Kemi-tech tilbyder forskellige løsninger indenfor beskyttelse af fjernvarmesystemer.

Rensning

Når tingene er gået galt kan der opstå et behov for en udsyring/rensning af belagte anlægsdele. Her kan Kemi-tech tilbyde dig det rensningsprodukt som opgaven indbyder til. Vi tilbyder at rense slam/belægninger ud fra dampkedlen mens der opretholdes en normal drift. Kemi-tech har også mulighed for at fjerne slam/depoter (kalciumkarbonat, kalcium sulfat, magnesium hydroxide, jernoxid, udfældede fosfater og silikater) i køletårne/kondensator uden driftsstop.

Procesvand

Specielt fødevare-, bryggeri- og dyrefoder-industrien producerer mange forskellige typer produkter, som forinden er blevet varmebehandlet på den ene eller anden måde. Ovennævnte virksomhedstyper er ofte storforbrugere af vand, og Kemi-tech kan være behjælpelig med at reducere både vandforbrug og kemikalieforbrug. Vi råder over effektive og miljøvenlige produkttyper, som optimalt løser dine problemer.

Udstyr

Kemi-tech tilbyder kvalitetsudstyr med meget fornuftig tilbagebetalingsperioder (ROI). Vi tilbyder blandt andet blødgøringsanlæg (ionbytning), ledningsevnestyret afdræning til kølevand, doseringspumper til alle kemikalietyper, filterløsninger, test-kit til egenkontrolmålinger og meget mere.

Vil du høre mere?

Er du interesseret i at høre mere om hvordan Kemi-tech kan hjælpe dig med vandbehandlingsløsninger? Klik på knappen nedenfor, for at se vores kontaktdetaljer.

KONTAKT OS