Undgå blomstrende bakterier i dit vandbehandlingsanlæg

Bakterier og biofilm trives i mange industrielle vandførende systemer. Det opleves specielt i kølevandsystemer, men problemer kan også opstå i bl.a. fjernvarmesystemer.

Der findes mange forskellige typer biocider (bakteriedræbende midler); nogle er meget effektive i kortere tidsperioder mens andre typer virker optimalt ved en længere kontakt-tid. Fælles for dem alle er, at brugen af dem bør begrænses mest muligt idet de typisk betragtes som miljø-uvenlige.

 • Nogle typer er oxiderende – nogle er ikke.
 • Nogle typer er uvirksomme ved høj eller lav pH værdi – andre er mindre følsomme.
 • Nogle typer kræver lang kontakttid for at være effektive – andre en kort kontakttid for det samme.
 • Nogle typer er specielt egnet til bekæmpelse af f.eks. alger – andre typer er mere bredspektret.
 • Nogle typer kan udvikle bakterieresistens – andre kan ikke.

De fleste biocid typer er uvirksomme overfor bakterier i biofilm, derfor er det meget vigtigt at biofilms-dannelse ikke forekommer.

bacteria_img1

Bakterier i kølevand

Køletårne/kølekondensatorer betragtes absolut som høj-risiko anlæg når vi snakker bakterie kontaminering. Dette skyldes primært, at forholdene i disse anlæg ligger specielt godt til udvikling og fastholdelse af bakterievækst, f.eks. opkoncentrering af mineraler/salte, optimal temperatur, næringsstoffer fra luftindtag, optimal pH værdi, stillestående vand mv.

Specielt bakterietyperne legionella (>40 arter), skal betragtes som yderst farlige idet de kan smitte mennesker med pontiac-feber/legionellasyge, som i sidste ende kan få dødelige konsekvenser.

Smitteoverførslen sker via aerosoler som inhaleres til lungerne, og da køletårne/kondensatorer leverer masser af aerosoler via deres em, bør der laves en risikovurdering og et fast tilbagevendende analyseprogram for ethvert køletårn/kondensator. Danmark er efterhånden et af de eneste nordeuropæiske lande, som ikke har lovgivning på området, dog ligger der retningslinjer for behandling og desinfektion af systemerne.

Legionella
Næste >

Biofilm er en slimagtig masse, som findes i mange ikke optimalt behandlede køletårne/kondensatorer. Den danner grobund for yderligere vækst af bakterier.
Biofilm kan også danne belægninger på hedeflader, som faktisk er mere isolerende end en kalkbelægning, derfor er det yderst vigtigt, at biofilms-dannelse holdes nede.

Kemi-tech tilbyder kun kølevandsprodukter hvor risikoen for biofilm i kølekredsen er yderst minimal. Det er en fordel for dig (økonomisk og miljømæssigt) idet biocidmængden kraftigt kan reduceres, da meget få bakterier sidder beskyttet i biofilmen.

Kemi-tech kan tilbyde dig online overvågning af biofilm og andre belægninger via anerkendt udstyr fra en af vores leverandører. Ligeledes er der mulighed for biocid-dosering via online måleudstyr, som sikrer et fast overskud af biocid 24 timer i døgnet (uden mulighed for bakterieresistens).

Biofilm
Næste >

Vores produkt

Grey Line - Rensningsprodukter og Biocid

Vi tilbyder:

Kemi-tech tilbyder en række produkter inden for udsyring, Omvendt-osmose (anti-scaler) og online rensning. Fordelene er bl.a.:

 • Konkurrencedygtige priser
 • Lav doseringsmængde
 • Lagerførende af alle produkttyper, dag til dag levering
 • Lad os gennemgå din opgave – helt uforpligtende.

Masser af fordele

 • Højkoncentrerede færdig produkter eller et mix af råvarer i pulverform (til større rensningsopgaver)
 • Ingen korrosionsrisiko i forbindelse med rensning.
 • Baseret på organiske syrer, dispergeringsmiddel, overfladeaktive stoffer og korrosionsinhibitorer.
 • Kraftig udsyring mens produktet beskytter alle typer materialer.
 • Konkurrencedygtige priser.
Udsyringsprodukter
 • Højkoncentrerede færdig produkter til brug for små, mellem eller store RO-anlæg.
 • Dosering mellem 3-15 ppm, baseret på lokal vandanalyse.
 • Undgår belægninger fra: calcium karbonat, calcium sulfat, magnesium hydroxide, silikater, sand/mudder og bakteriologisk betinget belægning.
 • Produkterne er food graded, og kan benyttes til drikkevandsproduktion.
Anti-Scaler
 • Specielle produkter der fjerner forskellige typer belægninger mens anlægget er i normal drift, det kan være f.eks. fra en dampkedel, eller fra et køletårn.
 • Afrensede belægninger drænes på normalt vis fra bundblæsningen/afdræningen.
 • Rensningsperioderne afhænger af belægningstykkelse (typisk 10-90 dage).
 • Rensningen har ikke negative konsekvenser på andre områder.
 • Konkurrencedygtige priser.
Online Rensningsprodukter
 • For at holde bakterievækst nede, doseres der ofte biocider i anlægsvandet.
 • Der er stor forskel på de forskellige biocidtyper, og det er derfor meget vigtigt at vælge den rigtige type til anlægsinstallationen, for at opnå gode resultater.
 • Nogle typer er oxiderende – nogle er ikke.
 • Nogle typer er uvirksomme ved høj eller lav pH værdi – andre er mindre følsomme.
 • Nogle typer kræver lang kontakttid for at være effektive – andre en kort kontakttid for det samme.
 • Nogle typer er specielt egnet til bekæmpelse af f.eks. alger – andre typer er mere bredspektret.
 • Nogle typer kan udvikle bakterieresistens – andre kan ikke.
 • De fleste biocid typer er uvirksomme overfor bakterier i biofilm, derfor er det meget vigtigt at biofilms-dannelse ikke forekommer.
Biocider
Næste >

Vil du høre mere?

Er du interesseret i at høre mere om hvordan Kemi-tech kan hjælpe dig med vandbehandlingsløsninger? Klik på knappen nedenfor, for at se vores kontaktdetaljer.

KONTAKT OS