Kan du genkende nogle af disse udfordringer med kedelvand?

Forkert vandbehandling i en dampkedel, dampgenerator, hedtvandskedel fører fra start til en negativ forskydning af “total cost of ownership” (TCO), og vil fremover akkumulere øgede omkostninger og store problemer for dig og din virksomhed. Her nogle af problemerne:

 • Manglende kapacitet med deraf følgende investering i “over-dimensioneret anlæg”
 • Driftsforstyrrelser
 • Øgede drift og vedligeholdelsesudgifter
 • Øget brændstofforbrug
 • Øget vandforbrug
 • Øget strømforbrug
 • Tab af produktion
 • Unødvendig store miljøpåvirkninger og Co2 udledning
 • Farligt arbejdsmiljø
 • Udskiftning af dyrt udstyr mv.
 • Dyre rensninger/udsyringer

Boiler-Water-img

Almindelige udfordringer

Ved tilstedeværelse af ilt i kedlen sker der følgende udvikling:
(2Fe3O4 + ½ O2 -> 3Fe2O3) dvs. nedbrydning af det beskyttende magnetitlag, og grubetæringer (pitting) i kedelstålet (kan hurtigt penetrere tykt stål).

Korrosionshastigheden øges ved højere tryk og temperatur! Hvis man derimod opfanger ilten ved hjælp af en iltbinder (Sulfit, DEHA, Ascorbin, Tannin) blokeres den kemiske reaktion (her med sulfit: SO32- +1/2O2 -> SO42-) derved undgår man ilttæringer.

Ydermere stimuleres dannelsen af magnetit (Fe + 2H2O -> Fe(OH)2+H2 samt temperatur >120oC 3Fe(OH)2 -> Fe3O4 + 2H2O + H2)
Kuldioxid fører til dannelse af kulsyre i damp og kondensatnettet, hvilket igen medfører korrosion og reduktion af anlægsdele i dette system (CO2(g) + H2O -> HCO3- + H+), = pH-værdi på 5-6 i kondensatet.

Kuldioxid kan effektivt neutraliseres med dampflygtige aminer, herunder også aminer, som er godkendte iht. Fødevarestyrelsens Positivliste.

Ilt
Næste >

I råvand findes varierende mængder af mineralske salte og andre problemstoffer såsom magnesium, jern, calcium, sulfater og silikater. Overstiger de deres eget opløselighedspunkt på grund af stigningen i vandets temperatur og øget koncentration, sker der udfældning.

Disse problemstoffer kan (fælde ud) ud af opløsning, og vil typisk lægge sig som en belægning direkte på hedeflader. Belægningerne danner et lag af isolerende materiale på røgrør og kedel og øger bl.a. risikoen for deformation af røgrør samt underbelægningskorrosion. Samtidig bidrager de med en væsentlig negativ indflydelse på varmeoverførslen med et stigende brændstofforbrug som resultat.

For at forhindre udfældninger, tilsættes der ofte forskellige former for fosfat, det kan typisk være Trinatriumfosfat (Na3PO4) eller polyfosfater og det kan være som enkelt komponent eller i kombinationer med hinanden, I moderne og tidssvarende behandlingskoncepter benyttes der typisk også fosfonater og dispergeringsmidler (f.eks. ATMP – poly-acrylsyrer/acrylater) samt andre hjælpestoffer (NaOH og Co-polymerer mv).

Komponenterne har hver deres egenskaber og ulemper, derfor er formuleringen samt valg af komponenter og færdigt produkt essentiel for beskyttelsen og bundblæsningsmængden og derfor også for den aktuelle driftsøkonomi – Forskellen på et gammeldags og et moderne vandbehandlingskoncept kan være helt op til 50-75% i besparelse på bundblæsningen!

Belægningsdannelse
Næste >

Mangelfuld spredning af slam resulterer i en for stor ophobning af slam (slampukkel), der begrænser cirkulationen og påvirker den termiske effektivitet.

Kemi-tech tilbyder kun miljøvenlige kedelbeskyttelsesprogrammer. Disse omfatter højteknologiske polymerer, effektive iltbindere og slam-dispergeringsmidler. Det giver slammet mulighed for at forlade kedlen ved de regelmæssige bundblæsningsintervaller.

Produkterne yder ligeledes en skumdæmpende effekt, således højest mulige opkoncentreringer kan opnås uden risiko for en overkogssituation.

Slamdannelser mv.
Næste >

Vores produkt

Redline - Konditionering af kedelvand

Vi tilbyder:

Kemi-tech tilbyder en række forskellige produkter til beskyttelse mod korrosion og belægninger i dampkedler, hedtvandskedler, dampgeneratorer.

 • Driftstryk op til 140 bar og 560o
 • Alle komponenter er i overensstemmelse med fødevarestyrelsens positivliste samt opfylder alle betingelser i FDA § 173.310.
 • Godkendt til 72-timers vagtfri drift.
 • Lagerførende af alle produkttyper, dag til dag levering.

Masser af fordele

 • Højkoncentrerede produkter.
 • Nyeste teknologi.
 • Udviklet til lavest mulige bundblæsningmængder.
 • Dampflygtige produkter der må komme i kontakt med levnedsmidler.
 • Forhindrer våd damp.
 • Fjerner allerede eksisterende belægninger.
 • Leveres både som samlet produkt (alt i en dunk) eller adskilte produkter (komponenter hver for sig).
 • Produkter lagerføres tilpasset til hvert enkelt virksomheds driftsforhold.
 • Konkurrencedygtige priser

Vil du høre mere?

Er du interesseret i at høre mere om hvordan Kemi-tech kan hjælpe dig med vandbehandlingsløsninger? Klik på knappen nedenfor, for at se vores kontaktdetaljer.

KONTAKT OS