Udsyring

Når tingene er gået galt kan der opstå et behov for en udsyring/rensning af belagte anlægsdele. Her kan Kemi-tech tilbyde dig det rensningsprodukt som opgaven indbyder til.

Ved større rensningsopgaver bør der forinden analyseres på belægningen så vi kan vælge det produkt, der er bedst egnet til opgaven.

Vi har færdigblandede udsyringsvæske, samt koncentreret pulver til efterfølgende manuel opblanding. Vi hjælper gerne med at vurdere opgaven/indsatsen/pris. Bemærk at alle udsyringsopgaver vil blive løst uden risiko for korrosionsskader.

Rensninger / anti-scaler

Kedel
Vi tilbyder at rense slam/belægninger ud fra dampkedlen (f.eks. magnesium hydroxide, kalcium sulfat belægninger) mens der opretholdes en normal drift. Normalt vil man i rensningsperioden bundblæse lidt mere end normalt for at få problemstofferne ud den vej.

Køl
Kemi-tech har mulighed for at fjerne (kalciumkarbonat, kalcium sulfat, magnesium hydroxide, jernoxid, udfældede fosfater og silikater) i køletårne/kondensator uden driftsstop. Typisk vil rensningen forløbe over en periode på 10-90 dage alt efter belægningernes tykkelse – vel at mærke uden samtidig at risikere korrosionsskader.

Omvendt-osmoseanlæg

På større omvendt osmoseanlæg (RO-anlæg) kan det ofte ikke betale sig at investere i et tilhørende blødgøringsanlæg (+salt og vedligehold), men i stedet tilføre kalkholdigt vand direkte til RO-anlægget. Dette kan kun gøres hvis der samtidig doseres anti-scaler til fødestrengen. Dette for at forhindre belægninger i membranerne og nedsat ydelse til følge.

Nye undersøgelser har vist, at >50% af de tilfælde hvor der er opstået belægninger inde på membranoverfladen skyldes biofilmsbelægninger. På baggrund af dette er samtlige Kemi-tech’s anti-scale produkter udviklet til at forhindre også denne type belægning. 

Produktmængder kan nøje beregnes på baggrund af driftsdata og vandanalyse.

.

cleaning_img

Vores produkt

Grey Line - Rensningsprodukter og Biocid

Vi tilbyder:

Kemi-tech tilbyder en række produkter inden for udsyring, Omvendt-osmose (anti-scaler) og online rensning. Fordelene er bl.a.:

 • Konkurrencedygtige priser
 • Lav doseringsmængde
 • Lagerførende af alle produkttyper, dag til dag levering
 • Lad os gennemgå din opgave – helt uforpligtende.

Masser af fordele

 • Højkoncentrerede færdig produkter eller et mix af råvarer i pulverform (til større rensningsopgaver)
 • Ingen korrosionsrisiko i forbindelse med rensning.
 • Baseret på organiske syrer, dispergeringsmiddel, overfladeaktive stoffer og korrosionsinhibitorer.
 • Kraftig udsyring mens produktet beskytter alle typer materialer.
 • Konkurrencedygtige priser.
Udsyringsprodukter
 • Højkoncentrerede færdig produkter til brug for små, mellem eller store RO-anlæg.
 • Dosering mellem 3-15 ppm, baseret på lokal vandanalyse.
 • Undgår belægninger fra: calcium karbonat, calcium sulfat, magnesium hydroxide, silikater, sand/mudder og bakteriologisk betinget belægning.
 • Produkterne er food graded, og kan benyttes til drikkevandsproduktion.
Anti-Scaler
 • Specielle produkter der fjerner forskellige typer belægninger mens anlægget er i normal drift, det kan være f.eks. fra en dampkedel, eller fra et køletårn.
 • Afrensede belægninger drænes på normalt vis fra bundblæsningen/afdræningen.
 • Rensningsperioderne afhænger af belægningstykkelse (typisk 10-90 dage).
 • Rensningen har ikke negative konsekvenser på andre områder.
 • Konkurrencedygtige priser.
Online Rensningsprodukter
 • For at holde bakterievækst nede, doseres der ofte biocider i anlægsvandet.
 • Der er stor forskel på de forskellige biocidtyper, og det er derfor meget vigtigt at vælge den rigtige type til anlægsinstallationen, for at opnå gode resultater.
 • Nogle typer er oxiderende – nogle er ikke.
 • Nogle typer er uvirksomme ved høj eller lav pH værdi – andre er mindre følsomme.
 • Nogle typer kræver lang kontakttid for at være effektive – andre en kort kontakttid for det samme.
 • Nogle typer er specielt egnet til bekæmpelse af f.eks. alger – andre typer er mere bredspektret.
 • Nogle typer kan udvikle bakterieresistens – andre kan ikke.
 • De fleste biocid typer er uvirksomme overfor bakterier i biofilm, derfor er det meget vigtigt at biofilms-dannelse ikke forekommer.
Biocider
Næste >

Vil du høre mere?

Er du interesseret i at høre mere om hvordan Kemi-tech kan hjælpe dig med vandbehandlingsløsninger? Klik på knappen nedenfor, for at se vores kontaktdetaljer.

KONTAKT OS